HANTVERKARNA I NÄSÄNGET

Gamla skolan i Näsänget - gemensam sida

Hemsida www.gamlaskolaninas.se

Facebook Gamla skolan i Näsänget

Joakim Kjellgren

Joakim är möbelsnickare och utbildad båtbyggare. Han har gesällbrev från den treåriga utbildningen till möbelsnickare vid Träakademien i Kramfors. Idag arbetar han bl.a. med inredningssnickerier, möbler och fönsterrenoveringar.

 

Hemsida JK Finsnickeri

Facebook Jkfinsnickeri

 

Tapetserarverkstad Höga Kusten Tel 076 138 83 66

Näsänget 114 E-post info@taphk.se

870 30 Nordingrå

 

 

 

 

 

 

Daniela Baumann

Facebook Tapetserarverkstad Höga Kusten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Baumann

Malin har tagit en examen på den tvååriga byggnadsvårdslinjen vid Träakademien i Kramfors.

Hon har specialiserat sig på att sätta om kakelugnar och att mura rörspisar.

 

Hemsida Kakelugnsmakerskan

Facebook Kakelugnsmakerskan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Peters

Thomas är möbelsnickare och har studerat tre år vid Träkademien i Kramfors med avlagt

gesällbrev. Han arbetar med restaurering och nytillverkning av byggnadsdetaljer.

 

Hemsida th.p-möbelsnickare

Facebooksida Thomas Peters möbelsnickare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Åman

Carolina har tagit en examen vid Träakademiens tvååriga byggnadsvårdslinje i Kramfors och

arbetar med allt från målning till att restaurera byggnadsdetaljer invändigt och utvändigt.

 

Hemsida Carolina Åman Byggnadsvård

Facebook Carolina Åman Byggnadsvård

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Öberg

Erik har gått två år och tagit en examen vid Träakademins byggnadsvårdslinje i Kramfors.

Idag arbetar han med byggnadsrestaurering och timring.

 

Facebook Erik Öberg bygghantverk