HANTVERKARNA I NÄSÄNGET

Malin Baumann

Malin har tagit en examen på den tvååriga byggnadsvårdslinjen vid Träakademien i Kramfors.

Hon har specialiserat sig på att sätta om kakelugnar och att mura rörspisar.

 

Hemsida Kakelugnsmakerskan

Facebooksida Kakelugnsmakerskan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsida möbelsnickare-jk

Facebooksida Möbelsnickare-jk

 

 

 

 

 

 

Thomas Peters

Thomas är möbelsnickare och har studerat tre år vid Träkademien i Kramfors med avlagt gesällbrev. Han arbetar med restaurering och nytillverkning av byggnadsdetaljer.

Hemsida th.p-möbelsnickare

Facebooksida Thomas Peters möbelsnickare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Åman

Carolina har tagit en examen vid Träakademiens tvååriga byggnadsvårdslinje i Kramfors och

arbetar med allt från målning till att restaurera byggnadsdetaljer invändigt och utvändigt.

 

Facebooksida Carolina Åman Byggnadsvård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Öberg

Erik har gått två år och tagit en examen vid Träakademins byggnadsvårdslinje i Kramfors.

Idag arbetar han med byggnadsrestaurering och timring.

 

Facebooksida Erik Öberg bygghantverk

 

 

 

 

 

Gamla skolan i Näsänget - gemensam sida

Facebooksida Gamla skolan i Näsänget

Joakim Kjellgren

Joakim är möbelsnickare och utbildad båtbyggare. Han har gesällbrev från den tre-åriga utbildningen till möbelsnickare vid Träakademien i Kramfors. Idag arbetar han bl.a. med inredningssnickerier, möbler och fönsterrenoveringar.

 

Tapetserarverkstad Höga Kusten Tel 076 138 83 66

Näsänget 114 E-post info@taphk.se

870 30 Nordingrå