TJÄNSTER

GAMLA MÖBLER

Det är ofta stor skillnad i kvalité på gamla och nya möbler. Det finns alltid en historia bakom en gammal möbel, något som vi kan bevara och föra vidare till eftervärlden. Istället för att slänga kan vi låta renovera möbeln och låta den glädja oss under lång tid framöver. När du lämnar in en gammal möbel till en tapetserare bevarar du en del av din egen och vårt lands historia och kulturarv. Dessutom får du i princip en helt ny möbel efter din egen smak. Genom att bevara och återvinna gamla möbler bidrar du dessutom till ett mer hållbart samhälle samt du gör även en insats för miljön.


TJÄNSTER

Kontakta mig om du har en möbel som behöver renoveras eller något annat föremål som du vill bevara. Jag utför kvalificerad mö-beltapetsering i alla dess former. Inga arbeten är för små eller för stora.


Omklädsel och omstoppning av traditionella och moderna möbler

Djuphäftning (knappstoppning)

Sömnadsarbeten

Lagning och nytillverkning av dynor

Rottingflätning

Renovering av båt- och bilinredningar


FÖRSÄLJNING

Försäljning av tyger med hög kvalitet och diverse stoppningsmaterial.


PRIS

Eftersom skicket på en möbel alltid varierar är det svårt att ge ett generellt pris på ett arbete. Priset består av två delar, arbetskostnad och materialkostnad.


Arbetskostnaden är hur lång tid arbetet beräknas ta beroende på om stoppningen måste göras om eller inte, om resårhuset behöver snöras om eller om det behövs mycket handsömnad, m.m.


Materialkostnaden beräknas utifrån hur mycket tyg och ev. stoppningsmaterial, snoddar, band mm som behövs.


För att få en prisidé, skicka gärna en bild på din möbel så får du ett svar inom kort.
                Tapetserarverkstad Höga Kusten                  Tel 076 138 83 66

                Näsänget 114                                                      Email info@taphk.se

                870 30 Nordingrå